על הספר


באוגוסט 2014 יצאתי למסע צילום ששינה את חיי.
צילמתי נשים, בבתיהן.
מביטה בהן מביטות בי מביטה בהן.
לאורך שנתיים פגשתי יותר משבעים נשים.
התוודעתי לסיפוריהן, לכאביהן ושמחותיהן, ליומיום שלהן.
תוך כדי המסע התוודעתי גם אל עצמי, למדתי אותי כפי שלמדתי אותן.
הבנתי שכאשר אני מצלמת אישה, כל אישה, אני בעצם גם מצלמת אותי.
היא-אני ואני-היא.
הספר הזה מאגד בתוכו את המסע הזה.
זהו רק תחילת המסע והוא מופלא ומרחיב לב ונפש.
ואין לדעת מה יהיה בסופו או אם אי פעם יגיע לסופו.